Home » ביובית » שאיבת בורות ספיגה באמצעות ביובית

שאיבת בורות ספיגה באמצעות ביובית

אחד השירותים החשובים והשכיחים של תחום שירותי ביובית ושאיבות ביוב הינו שאיבת בורות ספיגה הפזורים ברחבי הארץ. תחזוקה נאותה של בורות ספיגה הינה חשובה וחיונית הן מהפן האסתטי והן מהפן הבריאותי. שאיבת בורות ספיגה תורמת ושומרת על איכות הסביבה ועל איכות החיים.

מהם בורות ספיגה?

בורות ספיגה הינם מערכת ביוב מקומית אשר אינה מחוברת למערכת הביוב הראשית ופעולת באופן מבוקר, כאשר אל הבור מועברת ונאספת פסולת הביוב. שיטת השימוש בבורות ספיגה אמנם אינה אידאלית מבחינת השמירה על איכות הסביבה בשל חלחול של נוזלים אל הקרקע, אולם מדובר בפתרון המתאים למקרים בהם האזור או הישוב אינם מחוברים למערכת הביוב הראשית. הקפדה על שאיבת בור הספיגה באמצעות שירותי ביובית הינה קריטית ונועדה למנוע חלחול של שפכים המזהמים את הקרקע, כאשר בכל פעם שהבור מתמלא וחומרים מוצקים מצטברים בו, הרי שיש לעשות שימוש בשירותי שאיבות ביוב מקצועיים. בורות ספיגה נפוצים בעיקר במושבים ובכפרים ולפי ההערכות כ – 3% ממשקי הבית בישראל מתבססים על שיטה זו.

ניקוי בורות ספיגה
ניקוי בורות ספיגה \ בורות מפרידי שומן

תקנות והגדרות של שאיבת בורות ספיגה

החל משנות ה – 90 המדינה אינה מתירה חפירת בורות ספיגה ואינה מספקת היתרים לכך בבנייה חדשה מלבד מצבים חריגים. השיקול העומד מאחורי ההחלטה הינו דאגה לשמירה על איכות הסביבה ומניעת פגיעה בקרקע. על פי חוק תקנות המים בישראל, קיים איסור על הקמה של בורות ספיגה כפתרון ניקוז וביוב בבנייה חדשה, אולם בבנייה ישנה עדיין ניתן למצוא בורות ספיגה ולכן יש לתחזקם כראוי. על מנת להחזיק בבור ספיגה, הרי שעל בעלי הבית להקים בור רקב הנועד לטיפול ראשוני בשפכים וזאת בטרם הם מועברים לבור הספיגה. כאשר אנו עוסקים במפעלים, הר שהתקנות קובעות כי נדרש סינון השפכים בטרם אלה מוכנסים לבור הספיגה וזאת עד להגעה לרמת טיהור גבוהה. היכולת לשמור על איכות הסביבה למנוע נזקים סביבתיים תלויה בסיוע של שירותי ביובית מקצועיים וכן שאיבות ביוב תדירות וטיפול נכון בשפכים.

שמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים של כולנו

שאיבות ביוב מבור ספיגה הינה מלאכה הדורשת התמחות מקצועית, כל שעליכם לעשות הוא להיעזר בנותני שירותי ביובית באזור מגורכם וכל המלאכה תבוצע באופן היעיל ביותר. וודאו מראש כי נותני שירותי ביובית מחזיקים בכל האישורים הנדרשים על פי חוק וכן כי בעל המקצוע מספק תעודת אחריות על העבודה. את פינוי הפסולת מבור הספיגה מבצעות משאיות ביובית ייעודיות המפנות את השפכים לאתרי פינוי מורשים ומוסדרים וזאת במטרה לשמור על איכות הסביבה של כולנו.